Kościół domowy

Domowy Kościół jest wspólnotą rodzin katolickich. Nazwa oznacza miejsce bliskie sercu rodziny, gdzie odnajdujemy: pokój - w modlitwie i Piśmie Świętym, siłę - dzięki wzajemnemu świadectwu życia oraz radość - we wspólnocie i gestach pomocy.

Założyciel  wspólnoty sługa boży ks. Franciszek Blachnicki powyższy charyzmat naszej wspólnoty ujął w trzech greckich słowach: liturgia, martyria i diakonia. Wspólnota powstawała w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w trakcie wakacyjnych spotkań rodzin z ks. Franciszkiem. Jej źródłem jest duchowość i program Ruchu Światło-Życie stworzony przez ks. F. Blachnickiego w czasie pracy duszpasterskiej z młodzieżą i studentami oraz doświadczenia francuskiego Międzynarodowego Ruchu Małżeństw Katolickich Equipes Notre Dame (powstałego przed II wojna światową).

Doświadczenia i świadectwo francuskich małżonków zostało przeniesione na polskie warunki przez współpracownika ks. Franciszka - siostrę Jadwigę Skudro (RSCJ). Gałąź rodzinna Ruchu Światło Życie jest głęboko związana z przesłaniem tworzenia oaz życia chrześcijańskiego w parafiach rozumianego jako kontynuacja naszego tradycyjnego duszpasterstwa rodzin. Jednak szczególną uwagę zwraca się tu na pielęgnowanie domowych zwyczajów, reguł oraz dialogu małżonków. Rodzina, która modli się razem, czyta Pismo Święte i pielęgnuje rytuały roku liturgicznego może być dla swojej parafii świadectwem żywej kultury chrześcijańskiej, aktywnym uczestnikiem życia religijnego oraz wsparciem w podejmowanych działaniach duszpasterskich. Dzieci ukształtowane w domowym kościele chętniej włączają się w inicjatywy duszpasterskie i ewangelizacyjne na terenie szkoły oraz mają szansę stać się liderami wśród swoich rówieśników.