Chrzest

Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej.

(Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 849) 

Dokumenty wymagane do zapisania Chrztu w Biurze Parafialnym:

  • akt urodzenia dziecka,
  • zaświadczenia rodziców chrzestnych dziecka (wystawiane przez proboszcza stałego miejsca zamieszkania rodzica chrzestnego),

Kto może być rodzicem chrzestnym ?

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców,
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii,
  • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej,
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 874 - § 1).

Termin udzielania sakramentu chrztu świętego jest ustalany indywidualnie z rodzicami nowonarodzonego dziecka.