I Komunia Święta

     Dzieci w ramach III. klasy szkoły podstawowej przygotowują się do 2 sakramentów: Pokuty oraz Eucharystii. Podczas I. Komunii Świętej dzieci po raz pierwszy przyjmują Pana Jezusa do swoich serc, prosząc Ducha Świętego o umocnienie więzi z Chrystusem. Od tej pory Eucharystia będzie źródłem ich duchowej siły. Komunia Św. jest pokarmem dla ludzi walczących z grzechem na drodze do Nieba. Wspólnym zadaniem rodziców i katechetów jest, aby dzieci przeżyły przygotowanie i sam czas I. Komunii Św. jak najbardziej świadomie. Organizacja uroczystego obiadu, ani wymarzone prezenty nie mogą przysłonić radości spotkania ze Zbawicielem, który wzywa do stawania się dla ludzi tak dobrym jak jest On sam. Te dwa sakramenty, najczęściej przyjmowane w życiu, konkretnymi i nieodzownymi środkami do tego, aby dostać się do nieba. Zarówno katecheci, kapłani jak i rodzice i chrzestni dają dzieciom świadectwo tego, jak bardzo działa cuda w ich życiu Pan Jezus, którego przyjmują w Komunii św. To najlepsza zachęta do sumiennego przygotowania się do tego sakramentu. Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia  przygotowania do I Komunii św.:

  • akt chrztu dziecka, jeżeli dziecko nie było ochrzczone w naszej parafii
  • pozwolenie od proboszcza stałego zamieszkania rodziców dziecka, jeżeli rodzina nie należy do naszej parafii, (do I. Komunii Św. dzieci przystępują wraz ze swoją klasą).

Kilka ogólnych ustaleń dotyczących  rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.:

  • dzieci uczestniczą w niedzielnej Mszy św. wraz z rodzicami,
  • we wrześniu odbędzie się spotkanie organizacyjne,
  • ponadto w październiku poświęcenie różańców, w lutym poświęcenie świec poświęcenie książeczek w kwietniu, przed pierwszą spowiedzią św.,
  • majowe próby w kościele,
  • na około miesiąca przed I. Komunią św. jest przewidziana  pierwsza spowiedź dzieci oraz ich rodziców,
  • dzieci Pierwszokomunijne uczestniczą w nabożeństwach Białego Tygodnia oraz w Oktawie Bożego Ciała
  • dzieciom jest proponowane odprawienie Dziewięciu Pierwszych Piątków miesiąca (najlepiej zacząć po wakacjach: od września do maja), aby odpowiedzieć na wezwanie Pana Jezusa dzieci w IV. klasie uczęszczają do comiesięcznej spowiedzi (I. czwartek m-ca lub I. piątek m-ca) i do Komunii św. - dzieci przynoszą na spowiedź okolicznościowe legitymacje i odbierają je podpisane po spowiedzi św.

Data I Komunii Świętej jest uzależniona od parafialnej pieszej pielgrzymki na kalwarię do Wiela.

W roku 2023r. I Komunia św. odbędzie się 14 maja, a w roku 2024 – 19 maja. Natomiast w 2025 roku uroczystość Komunii św. odbędzie się po raz ostatni w niedzielę 11 maja. Następne  komunie św. będą w majowe soboty.

Oczywiście w sytuacji wyjątkowej, od nas niezależnej, termin  Komunii św. może ulec zmianie.