Służba ołtarza

 

Liturgiczna Służba Ołtarza składa się z dwóch zasadniczych grup. Pierwszą stanowią chłopcy w wieku od około 6 do 16 roku życia. Nazywana powszechnie ministrantami. Drugą stanowią chłopcy i mężczyźni, którzy podczas Mszy Świętych i nabożeństw czytają Słowo Boże (Stary i Nowy Testament, poza Ewangeliami - te zarezerwowane są dla duchownych). Obydwie grupy asystują podczas Mszy Świętych i nabożeństw.

Każdy lektor i ministrant jest zobowiązany jest do coniedzielnej Mszy Świętej. Jednak ze względu na chęć służenia Panu Bogu, ministranci i lektorzy służą także w ciągu tygodnia. W okresie kolędowym ministranci i lektorzy towarzyszą kapłanowi podczas nawiedzin duszpasterskich rodzin.

Wspomnijmy jeszcze krótko o stroju służby ołtarza. Ministranci noszą kołnierz, (pelerynę) oraz białą komżę. Lektorzy - białą albę przewiązaną paskiem, zwanym z języka łacińskiego cingulum.